Historie novoročenky

Přání všeho dobrého do nového roku provází lidstvo již celá staletí a tak i historie novoročenek je velmi pestrá. Vysledovat předchůdce dnešních novoročenek je prakticky nemožné. Laskavému čtenáři přesto nabízíme několik více či méně důvěryhodných zpráv, zaručených informací a nepodložených fám o vzniku novoročenek. Vždyť přeci na každém šprochu je pravdy trochu...

 

novoročenka "Sen" novoročenka "Jablíčková"

Stopa egyptská aneb nejstarší novoroční dárek

Před 5000 lety se ve starém Egyptě obdarovávali bohatí a významní občané symbolem štěstí, kterým byl brouk skarabeus (česky - vruboun posvátný, latinsky - Scarabeus sacer) ztvárňovaný ve zlatě, stříbře, ale i v drahokamu tyrkysu, jenž se v Egyptě hojně vyskytoval.


Zaručené informace o českém původu novoročních přání v novodobé historii

První latinská novoročenka byla vytištěna v Praze roku 1605. Později se novoročenky objevují stále častěji. Z 18. století pocházejí novoročenky, které sběratelé řadí k nejcennějším. Vynálezcem populárního přání Pour Féliciter na českých (zpravidla německy psaných) novoročenkách je pak hrabě Chotek z Chotkova a Vojnína. Místo aby podle zavedených zvyklostí přijímal k Novému roku zdvořilostní návštěvy, začal rozesílat na počátku 19. století blahopřejné lístky. Říkalo se jim omluvenky a zdobil je hezký obrázek. Zdání světovosti vytvořil hrabě doplněním textu přáním ve francouzštině, jazyku diplomatů, šlechty, vzdělanců a vůbec všech lepších lidí. Samozřejmě netušil, že PF či péefko v Čechách rychle zdomácní a stane se populárním textem a současně i označením pro všechna novoroční přání.


Jiné zaručené prvenství

První blahopřejné lístky byly údajně vydány ve Skotsku. Zdobil je nápis Compliments of the Season (Příjemné svátky). Vytiskla je v roce 1841 tiskárna Charlese Drummonda v Edinburku. Posílaly se v zalepených obálkách.


Novoroční pohlednice aneb jak zvýšit produktivitu

Za vynálezce anglických vánočních a novoročních pohlednic je považován jeden londýnský obchodník znavený každoročním vypisováním blahopřejných vánočních dopisů desítkám známých, obchodních partnerů a zákazníků. Henry Cole, jak se tento obchodník jmenoval, znal svět a etiku a věděl, že když všem nepopřeje poklidné Vánoce, dopustí se společenského faux pas a poškodí svou reputaci gentlemana. Nechuť k psaní mu vnukla geniální myšlenku. V roce 1843 navštívil populárního malíře Johna Caiicota Hersleye. Dnes již neznámý umělec vešel díky počinu Henryho Colea do historie jako autor první vánoční pohlednice. Jeho obrázek natištěný na papíře a ručně kolorovaný se stal hitem anglických Vánoc roku 1843. Také tyto první anglické vánoční pohlednice se posílaly v obálkách.


Podle jiné zaručené zprávy je ovšem vynálezcem vánočních a novoročních pohlednic jiný Angličan - krachující knihtiskař Raphael Tuck. Vznik vánočních a novoročních přání by se tak posunul až do roku 1866.

Adam Grant © 2018 | +420 241 011 890 | info@abalon.cz | Mediální partner: Hortiflora

Obchodní podmínky

Společnost ABALON s.r.o. jako výrobce firemních novoročenek prodává své produkty výhradně podnikatelským a jiným subjektům, které mají identifikační a daňové identifikační číslo.
Pro lepší přehlednost jsou všechny ceny v cenících uváděny bez daně s přidané hodnoty.Všechny zakázky jsou zhotoveny na základě smlouvy o dílo. Smlouva je připravena výrobcem a předložena zákazníkovi k podpisu na základě zákazníkem vyplněného elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách www.adamgrant.cz nebo na základě zákazníkem telefonicky sdělených informací.