Rolnička

Pomáháme! - spolupracujeme s Rolničkou!

Diakonie ČCE – středisko Rolnička

Dobročinné novoročenky 2019 od Rolničky jsou dílem zaměstnanců s mentálním a kombinovaným postižením, kteří pracují v chráněné dílně Diakonie ČCE – středisko Rolnička pod vedením výtvarnice Larisy Hofmanové. Diakonie Rolnička již od roku 1994 pomáhá dětem i dospělým s mentálním a kombinovaným postižením z celého táborského regionu.

V současné době jejích služeb užívá více jak 120 dětských i dospělých klientů. Kromě sociálních služeb (jako je centrum denních služeb, sociálně terapeutická dílna, chráněné bydlení a osobní asistence) nabízí Rolnička lidem se zdravotním postižením práci v chráněné dílně, Čajovně-kavárně Rolnička a Obchodech dobré vůle.

Podpořit nás můžete nejen koupí novoročenky s motivem z Rolničky. O dalších formách podpory se dočtete zde.

Více informací o Diakonii Rolnička získáte na našich webových stránkách www.rolnicka.cz.

Informace získáte i na telefonním čísle 733 127 041 nebo e-mailu: fundraising@rolnicka.cz.

Adam Grant © 2018 | +420 241 011 890 | info@abalon.cz | Mediální partner: Hortiflora

Obchodní podmínky

Společnost ABALON s.r.o. jako výrobce firemních novoročenek prodává své produkty výhradně podnikatelským a jiným subjektům, které mají identifikační a daňové identifikační číslo.
Pro lepší přehlednost jsou všechny ceny v cenících uváděny bez daně s přidané hodnoty.Všechny zakázky jsou zhotoveny na základě smlouvy o dílo. Smlouva je připravena výrobcem a předložena zákazníkovi k podpisu na základě zákazníkem vyplněného elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách www.adamgrant.cz nebo na základě zákazníkem telefonicky sdělených informací.