Novoročenka a používané technologie

Ofsetový tisk

Klasický (vlhčený) ofset
Patří do kategorie tisku z plochy, neboť místa s tiskem i bez tisku jsou na rozdíl od ostatních technik v jedné výškové úrovni. Umožňuje tisknout jemné detaily. Rotační ofset pracuje na principů válců s upevněným kovolistem, který je schopen nanést barvu na místa, která barvu pohlcují a naopak na místa barvu odpuzující (vlhká) barvu nenanáší. Ofsetový tisk je v současné době tiskem nejrozšířenějším.

Výhodou ofsetového tisku je především vysoká kvalita a nízká cena při běžných a vyšších nákladech.

Digitální tisk

Plnobarevný digitální tisk využijete pro málonákladové a středně velké zakázky. Digitálním tiskem rozumíme technologie, kdy je počítač (grafická stanice) spojen přímo s tiskovým strojem a mezi souborem v počítači a vytištěným dokumentem neexistuje žádný polotovar, jako je film nebo tisková deska.

Největšími výhodami digitálního tisku jsou zcela jistě rychlost a také nízké celkové náklady při tisku malého množství kusů.

Definice tiskové barvy

CMYK je barevný model založený na subtraktivním míchání barev (mícháním od sebe barvy odčítáme, tedy omezujeme barevné spektrum, které se odráží od povrchu). CMYK se používá především u reprodukčních zařízení, která barvy tvoří mícháním pigmentů.


CMYK barevný model


Model obsahuje čtyři základní barvy:

 

PANTONE je mezinárodně uznávaný systém přímých - přesně definovaných barev, využívaných k zajištění stálosti barevnosti. Definice barev je dána ve vzornících, kde každá přímá barva má přesné označení.


Ražba

Horká metalická ražba

Technologie horké metalické ražby umožňuje ražbu metalických fólií na přebaly novoročenek. Vyrazit je možno libovolnou část obrazu, například loga, texty, různá zdobení apod. Před ražbou je nutné vyrobit raznici. Ražba je prováděna za tepla na speciálním lisu. Zpravidla se razí zlaté a stříbrné fólie, můžeme však využít i ražbu barevných fólií – červené, modré, zelené... Výsledkem metalické ražby je efektní vzhled s různobarevnými kovovými odlesky, jehož nelze dosáhnout běžným tiskem.


Slepotisk

Technologie slepotisku umožňuje vytlačit téměř libovolný reliéf do plochy novoročenky. Výsledkem je vytvoření plastického efektu bez použití tiskové barvy nebo folie. Plocha slepotisku z novoročenky vystupuje nebo je zahloubena. Slepotiskem se stejně jako u metalické ražby ztvárňují zpravidla loga, texty a různá zdobení. K výrobě slepotisku je třeba speciální raznice a ražba opět probíhá na speciálních lisech.


Výsek

Technologie výseku umožňuje z plochy novoročenky odstranit libovolnou část či do plochy novoročenky vyseknout libovolně tvarované otvory. Skrz vyseknuté otvory mohou vznikat zajímavé průhledy na vložené papíry nebo na motivy umístěné na následujících stranách novoročenky. Technologie tedy umožňuje velmi rafinované zdobení novoročenek. Výsek se provádí výsekovou formou na speciálních výsekových strojích.


Tvary výseků a barevnost či reliéf ražby dovolují výtvarníkům i zákazníkům popustit při návrhu novoročenky uzdu fantazii a vytvořit skutečně originální, poutavá a v některých případech i umělecká díla. I v dnešní automatizované době se výroba ražených a vysekávaných novoročenek neobejde bez poctivé rukodělné řemeslné práce a každá novoročenka je tak svého druhu originálem.


Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie | Článek - Ústecké kalendárium | Věžník – časopis

Adam Grant © 2018 | +420 241 011 890 | info@abalon.cz | Mediální partner: Hortiflora

Obchodní podmínky

Společnost ABALON s.r.o. jako výrobce firemních novoročenek prodává své produkty výhradně podnikatelským a jiným subjektům, které mají identifikační a daňové identifikační číslo.
Pro lepší přehlednost jsou všechny ceny v cenících uváděny bez daně s přidané hodnoty.Všechny zakázky jsou zhotoveny na základě smlouvy o dílo. Smlouva je připravena výrobcem a předložena zákazníkovi k podpisu na základě zákazníkem vyplněného elektronického formuláře umístěného na internetových stránkách www.adamgrant.cz nebo na základě zákazníkem telefonicky sdělených informací.